Home 2% z dane
2 % z dane
Nedeľa, 04 Február 2018 16:01

Ak chcete pomôcť prevádzke klubu prispením 2% z Vašich daní, prečítajte si nasledujúci postup.

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Predvyplnený formulár žiadosti nájdene na konci článku. 


1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €. 

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.

Údaje nášho klubu sú:

 

Strelecký klub Slovenskej technickej univerzity

Ilkovičova č.3

812 17 Bratislava

IČO 318 04 764

 

5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie

6. Údaje nášho streleckého klubu vypíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (prípadne odovzdajte v klube).

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2017

- Obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (SKSTU-Vyhlasenie-2018-DP-2017.pdf)Formulár vyhlásenia[Predvyplnený formulár vyhlásenia]167 Kb
 

Galéria - náhodná fotka

Prítomní

Máme online 56 hostí