Home 2% z dane
2 % z dane
Utorok, 19 December 2023 16:01

Ak chcete pomôcť prevádzke klubu prispením 2% z Vašich daní, prečítajte si nasledujúci postup.

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Predvyplnený formulár žiadosti nájdene na konci článku. 


1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €. 

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023.

Údaje nášho klubu sú:

 

Strelecký klub Slovenskej technickej univerzity

Ilkovičova č.3

812 17 Bratislava

IČO 318 04 764

 

5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie

6. Vypíšte do Vyhlásenia Vaše osobné údaje spolu so sumou 2% z dane, ktorú nám chcete poukázať.

7. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (prípadne odovzdajte v klube).

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2023

- Obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane 2023.pdf)Vyhlásenie 2023[ ]146 Kb
 

Galéria - náhodná fotka

Prítomní

Máme online 8 hostí