Home Ako sa stať členom
Pondelok, 17 September 2018 15:11

Ako sa stať členom Streleckého klubu STU?

 

Členom SK STU sa môže stať:

  • osoba staršia ako 18 rokov so spôsobilosťou na právne úkony
  • osoba mladšia ako 18 rokov, len so súhlasom svojho zákonného zástupcu
 
Prijatie za člena klubu schvaľuje Výbor SK STU nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 
Osobám, ktoré sú členmi iného klubu zaoberajúceho sa rovnakou alebo podobnou činnosťou ako SK STU, klub umožňuje iba hosťovanie. Členstvo, i hosťovanie, je podmienené povinnosťou uhradiť každoročne členský príspevok na účet SK STU: SK59 7500 0000 0040 3008 3204 .
 Výšku členského príspevku spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Členské príspevky .
 
Proces získania členstva alebo hosťovania:
  1. Požiadať o členstvo alebo hosťovanie vyplnením prihlášky
  2. Vyplnenú prihlášku doručiť osobne do klubu alebo zaslať poštou na adresu klubu. Spolu s prihláškou je potrebné doručiť jednu fotografiu tváre žiadateľa o členstvo o rozmere 3x4 cm, na členský preukaz. Doručenie je možné vykonať aj elektronicky, poslaním naskenovanej prihlášky a fotografie, na email Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. (v prípade žiadateľa mladšieho ako 18 rokov je nutné, aby prihlášku predložil zákonný zástupca za prítomnosti žiadateľa o členstvo).
  3. Prijatie za člena schvaľuje výbor SK STU, nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade schválenia žiadosti rozhodne, či žiadateľovi prizná členstvo alebo hosťovanie. O svojom rozhodnutí bude výbor informovať žiadateľa emailom. V prípade schválenia žiadosti o členstvo alebo hosťovanie, bude žiadateľovi emailom zaslaná faktúra (v prípade neplnoletej osoby na email zákonného zástupcu).
 
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Prihláška na člena_hosťovanie.pdf)Prihláška[Prihláška na člena alebo hosťovanie]231 Kb
 

Galéria - náhodná fotka

Prítomní

Máme online 25 hostí