Home O klube
Štvrtok, 12 Marec 2009 13:00

Základné informácie o Streleckom klube STU Bratislava.

 

Strelecký klub Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SK STU) sa zaoberá športovou streľbou, jej propagáciou a rozvojom streleckých schopností.

logo

Vznikol vo februári roku 2000, delimitáciou so Športovo-streleckým klubom STU (ŠSK STU), ktorý bol nástupníckou organizáciou Zväzarmu pri Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT). SVŠT bol pôvodný názov dnešnej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

SK STU sídli v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde má svoje klubové priestory upravené pre cvičnú streľbu vzduchovými zbraňami.

 

Fotka strelnice

Súčasťou klubu je aj priestor pre nácvik streľby pre disciplínu Vzduchová pištoľ podľa pravidiel ISSF.

Hlavnou činnosťou klubu je nácvik streleckých zručností pomocou vzduchových pištolí. Získané zručnosti si môžu členovia klubu overiť svojou účasťou na klubových súťažiach, ako aj na súťažiach organizovaných inými streleckými organizáciami. Raz ročne klub organizuje sústredenie na strelniciach pre guľové zbrane v rámci Slovenskej republiky, kde členovia klubu strieľajú z malorážnych zbraní aj zo zbraní väčších kalibrov.

 

 

Galéria - náhodná fotka

Prítomní

Máme online 30 hostí