Home Klubové priestory
Utorok, 18 September 2018 10:38

Klubové priestory

 

Strelecký klub STU sídli v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, suterén bloku A, miestnosť AS03.

Správcami klubových priestorov SK STU sú predseda klubu Peter Janata a hospodár klubu Gabriel Klotton.

Pohyb osôb, používanie zbraní ako aj bezpečnostné pokyny platné pre tieto priestory upravuje smernica o používaní priestorov streleckého klubu SK STU. 

Miesto pre výkon streľby je upravené v súlade s §55 ods. 11 zákona 190/2013 Z.z. (Zákon o strelných zbraniach a strelive), bolo konzultované so súdnym znalcom v odbore 380400 Posudzovanie strelníc, ako aj pracovníkmi BOZP STU.

V klubových priestoroch je dovolené používať iba klubové vzduchové zbrane spadajúce do kategórie D podľa §50 ods. 11 zákona 190/2013 Z.z. . V prípade záujmu člena klubu o používanie vlastnej vzduchovej zbrane, súhlas vydáva správca klubových priestorov, po posúdení, či zbraň vyhovuje podmienkam zákona.

Povolené strelivo je olovené strelivo do vzduchových zbraní typ Diabolo alebo brok guľovitého tvaru, do 5mm priemeru. Tvrdené oceľové alebo plastové guličky a šípky je zakázané používať.

 

Galéria - náhodná fotka

Prítomní

Máme online 10 hostí